Marketing Week - In-store promotion: Εκσυγχρονίζοντας μια παραδοσιακή πρακτική marketing

Κυριακή, 26 Μαΐου 2019

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Marketing

In-store promotion: Εκσυγχρονίζοντας μια παραδοσιακή πρακτική marketing

20 Φεβρουαρίου 2019 | 09:00 Γράφει η Ευγενία  Κουτήφαρη Topics: Trends

Brands και retailers αυξάνουν την επένδυσή τους στο κομμάτι των προωθητικών ενεργειών στον χώρο πώλησης, τη στιγμή που οι εταιρείες παροχής σχετικών υπηρεσιών τις εκσυγχρονίζουν, με στόχο τη βέλτιστη προσέγγιση του πελάτη. Ως ένα πολύτιμο εργαλείο με οφέλη για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, το in-store promotion ήρθε για να μείνει, αλλά έχει αποτέλεσμα μόνο όταν χρησιμοποιείται σωστά και στην καλύτερη δυνατή στιγμή

Οι προωθητικές ενέργειες είναι η μόνη από τις παραδοσιακές ενέργειες marketing που καταγράφει σταθερά θετική τάση περαιτέρω επένδυσης σύμφωνα με τους διαφημιζόμενους, επισημαίνει η έρευνα Forecomm_s της ΕΔΕΕ. Συγκεκριμένα, κατά το 4ο τρίμηνο του 2018, η αυξητική αυτή τάση καταγράφεται σε παρόμοια επίπεδα με αυτά της αντίστοιχης περιόδου του 2017, φτάνοντας στο +11 έναντι +10.

Τι ακριβώς είναι, όμως, το in-store promotion; Είναι μια μορφή in-store marketing, η οποία χρησιμοποιείται για να αυξήσει την προσέλευση καταναλωτών σε ένα κατάστημα ή να αυξήσει το awareness γύρω από ένα συγκεκριμένο προϊόν στο σημείο πώλησης. Σχετικές δράσεις πραγματοποιούνται τόσο από τα brands και τις εταιρείες, όσο και από τα ίδια τα καταστήματα, και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εκπτώσεις, προσφορές, κουπόνια, σήμανση, δωρεάν δειγματοδιανομή, live tasting, εκδηλώσεις, θεματικά booths, προϊοντικές παρουσιάσεις.

Μια άλλη μορφή in-store promotion είναι και η αποστολή sms και emails στον καταναλωτή με κουπόνια και πληροφορίες για ένα προϊόν, με τη χρήση geolocation τεχνολογίας, τη στιγμή δηλαδή που εκείνος εισέλθει στο κατάστημα. Η συγκεκριμένη τεχνολογία δεν εφαρμόζεται ακόμα στη χώρα μας, εξαιτίας συγκεκριμένων θεμάτων που χρήζουν επίλυσης. Παράλληλα, έδαφος φαίνεται να κερδίζουν και οι υπηρεσίες cashback, μέσω των οποίων ο καταναλωτής κερδίζει επιστροφή χρημάτων, εφόσον αγοράσει συγκεκριμένα, συνεργαζόμενα με την υπηρεσία, προϊόντα.

Ως άμυνα στην πραγματικότητα της οικονομικής κρίσης αποδίδει την αύξηση των in-store promotions ο Σταμάτης Δαυίδ, Διευθυντής Marketing της Διαμαντής Μασούτης ΑΕ: «Η αλήθεια είναι ότι κατά την τελευταία δεκαετία βιώνουμε μια σκληρή και παρατεταμένη οικονομική κρίση με εναλλασσόμενες περιόδους, τόσο όσον αφορά την έντασή της, όσο και τις συνέπειες προς τους καταναλωτές. Αμυνόμενοι οι προμηθευτές και οι λιανέμποροι απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα που δημιουργήθηκε, φυσικό ήταν να επιστρατεύσουν οι ίδιοι ένα από τα πιο άμεσα, διεισδυτικά και αποτελεσματικά εργαλεία marketing, τα in-store promotions.

Θετικό αποτέλεσμα κυρίως για τους καταναλωτές που έβλεπαν ολοένα να συρρικνώνεται η αγοραστική τους δυνατότητα ήταν να αυξηθούν τα in-store promotions, τόσο αριθμητικά, όσο και ποιοτικά. Μπορεί κανείς να βρει in-store διαφόρων μορφών (προσφορές τιμών, κουπόνια, επιπλέον προϊόν, 1+1 Δώρο, συνέργειες μεταξύ προϊόντων και υπηρεσιών, διάφορα event κ.ά.), καλύπτοντας μάλιστα και όλους κλάδους του λιανεμπορίου».

ΤΟ IN-STORE PROMOTION ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕΤΑΙ
Η αλήθεια είναι ότι οι προωθητικές ενέργειες στο σημείο πώλησης δεν αποτελούν «παρθένο έδαφος» για τους marketers. Παρόλα αυτά, η μορφή τους εξελίσσεται και ενισχύεται, καθώς ενσωματώνουν τις νέες καταναλωτικές τάσεις, αλλά και τις τεχνολογικές εξελίξεις. Ο εκσυγχρονισμός του in-store promotion έγκειται κυρίως στις νέες καταναλωτικές τάσεις που επηρεάζουν τις αγοραστικές συνήθειες και δημιουργούν τα νέα shopper trends, επιβεβαιώνει ο Πέτρος Ιμιρζιάδης, Business Development Head / Partner της Sales Promotion Center: «Την ώρα που οι συνεχόμενες προσφορές συμπιέζουν τα margins των retailers και των διαφημιζομένων, το loyalty των καταναλωτών και τις αξίες των brands, τo in-store promotion έρχεται πλέον για να δημιουργήσει αξία για τα brands ή ακόμα και για τις εκπτωτικές τους ενέργειες.

Εκσυγχρονίζεται λοιπόν το in-store promotion με τεχνικές shopper engagement και στόχο την αναχαίτιση των τάσεων που πηγάζουν από τις αλλαγές στις οικονομικές συνθήκες, σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουν βαθύτερες σχέσεις μεταξύ brands και καταναλωτών, να ανακτήσουν την αξία των brand equities και να διατηρήσουν μερίδια και όγκους πωλήσεων». Σύμφωνα με τον ίδιο, η συναισθηματική προσέγγιση σε αντίθεση με τον παραδοσιακά πωλησιακό χαρακτήρα των ενεργειών αυτών, οι interactive μηχανισμοί επικοινωνίας σε αντίθεση με το κλασσικό και μονόδρομο product demonstration και η σημαντική διαφοροποίηση στο in-store visibility είναι οι πυλώνες των σύγχρονων in-store promotions.

«Η τεχνολογία αποτελεί για όλα αυτά εργαλείο που μπορεί να υπηρετήσει σημαντικά τα brands, προσαρμοζόμενη στις εκάστοτε ανάγκες», καταλήγει. Τα in-store promotions αποτελούν βασικό εργαλείο marketing των εταιρειών και συνεισφέρουν σημαντικά στην ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας των μαρκών και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αυτών, υποστηρίζει και ο Νίκος Κονιδάρης, Business Development Director της WEST SA. Και συνεχίζει: «Σήμερα περισσότερο από ποτέ αποτελούν βασικό παράγοντα επιρροής της καταναλωτικής συμπεριφοράς, έχοντας πάντα ως αφετηρία το εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό (προωθητικές ομάδες).

Παράλληλα, η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και η αφομοίωσή της στην καθημερινότητα από το καταναλωτικό κοινό, έδωσε την απαραίτητη ώθηση για τον εκσυγχρονισμό των in-store promotions. Συγκεκριμένα παρατηρείται και είναι πλέον πραγματικότητα η ενσωμάτωση των social media και των τεχνολογιών αιχμής AI & VR, τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση, ώστε να ενισχύεται άμεσα και δια-δραστικά η επαφή με τον καταναλωτή νέας γενιάς, επικοινωνώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενεργειών, τόσο στον φυσικό όσο και στον ψηφιακό κόσμο». Σημαντικός είναι, επίσης, αναφέρει ο ίδιος, ο ρόλος της τεχνολογίας μέσω εφαρμογών και online συστημάτων, ώστε να εξασφαλίζεται η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των ενεργειών και η εξαγωγή συμπερασμάτων σε πραγματικούς χρόνους.

Οι προωθητικές ενέργειες είναι η μόνη από τις παραδοσιακές ενέργειες marketing που καταγράφει σταθερά θετική τάση περαιτέρω επένδυσης σύμφωνα με τους διαφημιζόμενους, επισημαίνει η έρευνα Forecomm_s της ΕΔΕΕ. Συγκεκριμένα, κατά το 4ο τρίμηνο του 2018, η αυξητική αυτή τάση καταγράφεται σε παρόμοια επίπεδα με αυτά της αντίστοιχης περιόδου του 2017, φτάνοντας στο +11 έναντι +10.

Τι ακριβώς είναι, όμως, το in-store promotion; Είναι μια μορφή in-store marketing, η οποία χρησιμοποιείται για να αυξήσει την προσέλευση καταναλωτών σε ένα κατάστημα ή να αυξήσει το awareness γύρω από ένα συγκεκριμένο προϊόν στο σημείο πώλησης. Σχετικές δράσεις πραγματοποιούνται τόσο από τα brands και τις εταιρείες, όσο και από τα ίδια τα καταστήματα, και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εκπτώσεις, προσφορές, κουπόνια, σήμανση, δωρεάν δειγματοδιανομή, live tasting, εκδηλώσεις, θεματικά booths, προϊοντικές παρουσιάσεις.

Μια άλλη μορφή in-store promotion είναι και η αποστολή sms και emails στον καταναλωτή με κουπόνια και πληροφορίες για ένα προϊόν, με τη χρήση geolocation τεχνολογίας, τη στιγμή δηλαδή που εκείνος εισέλθει στο κατάστημα. Η συγκεκριμένη τεχνολογία δεν εφαρμόζεται ακόμα στη χώρα μας, εξαιτίας συγκεκριμένων θεμάτων που χρήζουν επίλυσης. Παράλληλα, έδαφος φαίνεται να κερδίζουν και οι υπηρεσίες cashback, μέσω των οποίων ο καταναλωτής κερδίζει επιστροφή χρημάτων, εφόσον αγοράσει συγκεκριμένα, συνεργαζόμενα με την υπηρεσία, προϊόντα.

Ως άμυνα στην πραγματικότητα της οικονομικής κρίσης αποδίδει την αύξηση των in-store promotions ο Σταμάτης Δαυίδ, Διευθυντής Marketing της Διαμαντής Μασούτης ΑΕ: «Η αλήθεια είναι ότι κατά την τελευταία δεκαετία βιώνουμε μια σκληρή και παρατεταμένη οικονομική κρίση με εναλλασσόμενες περιόδους, τόσο όσον αφορά την έντασή της, όσο και τις συνέπειες προς τους καταναλωτές. Αμυνόμενοι οι προμηθευτές και οι λιανέμποροι απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα που δημιουργήθηκε, φυσικό ήταν να επιστρατεύσουν οι ίδιοι ένα από τα πιο άμεσα, διεισδυτικά και αποτελεσματικά εργαλεία marketing, τα in-store promotions.

Θετικό αποτέλεσμα κυρίως για τους καταναλωτές που έβλεπαν ολοένα να συρρικνώνεται η αγοραστική τους δυνατότητα ήταν να αυξηθούν τα in-store promotions, τόσο αριθμητικά, όσο και ποιοτικά. Μπορεί κανείς να βρει in-store διαφόρων μορφών (προσφορές τιμών, κουπόνια, επιπλέον προϊόν, 1+1 Δώρο, συνέργειες μεταξύ προϊόντων και υπηρεσιών, διάφορα event κ.ά.), καλύπτοντας μάλιστα και όλους κλάδους του λιανεμπορίου».

ΤΟ IN-STORE PROMOTION ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕΤΑΙ
Η αλήθεια είναι ότι οι προωθητικές ενέργειες στο σημείο πώλησης δεν αποτελούν «παρθένο έδαφος» για τους marketers. Παρόλα αυτά, η μορφή τους εξελίσσεται και ενισχύεται, καθώς ενσωματώνουν τις νέες καταναλωτικές τάσεις, αλλά και τις τεχνολογικές εξελίξεις. Ο εκσυγχρονισμός του in-store promotion έγκειται κυρίως στις νέες καταναλωτικές τάσεις που επηρεάζουν τις αγοραστικές συνήθειες και δημιουργούν τα νέα shopper trends, επιβεβαιώνει ο Πέτρος Ιμιρζιάδης, Business Development Head / Partner της Sales Promotion Center: «Την ώρα που οι συνεχόμενες προσφορές συμπιέζουν τα margins των retailers και των διαφημιζομένων, το loyalty των καταναλωτών και τις αξίες των brands, τo in-store promotion έρχεται πλέον για να δημιουργήσει αξία για τα brands ή ακόμα και για τις εκπτωτικές τους ενέργειες.

Εκσυγχρονίζεται λοιπόν το in-store promotion με τεχνικές shopper engagement και στόχο την αναχαίτιση των τάσεων που πηγάζουν από τις αλλαγές στις οικονομικές συνθήκες, σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουν βαθύτερες σχέσεις μεταξύ brands και καταναλωτών, να ανακτήσουν την αξία των brand equities και να διατηρήσουν μερίδια και όγκους πωλήσεων». Σύμφωνα με τον ίδιο, η συναισθηματική προσέγγιση σε αντίθεση με τον παραδοσιακά πωλησιακό χαρακτήρα των ενεργειών αυτών, οι interactive μηχανισμοί επικοινωνίας σε αντίθεση με το κλασσικό και μονόδρομο product demonstration και η σημαντική διαφοροποίηση στο in-store visibility είναι οι πυλώνες των σύγχρονων in-store promotions.

«Η τεχνολογία αποτελεί για όλα αυτά εργαλείο που μπορεί να υπηρετήσει σημαντικά τα brands, προσαρμοζόμενη στις εκάστοτε ανάγκες», καταλήγει. Τα in-store promotions αποτελούν βασικό εργαλείο marketing των εταιρειών και συνεισφέρουν σημαντικά στην ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας των μαρκών και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αυτών, υποστηρίζει και ο Νίκος Κονιδάρης, Business Development Director της WEST SA. Και συνεχίζει: «Σήμερα περισσότερο από ποτέ αποτελούν βασικό παράγοντα επιρροής της καταναλωτικής συμπεριφοράς, έχοντας πάντα ως αφετηρία το εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό (προωθητικές ομάδες).

Παράλληλα, η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και η αφομοίωσή της στην καθημερινότητα από το καταναλωτικό κοινό, έδωσε την απαραίτητη ώθηση για τον εκσυγχρονισμό των in-store promotions. Συγκεκριμένα παρατηρείται και είναι πλέον πραγματικότητα η ενσωμάτωση των social media και των τεχνολογιών αιχμής AI & VR, τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση, ώστε να ενισχύεται άμεσα και δια-δραστικά η επαφή με τον καταναλωτή νέας γενιάς, επικοινωνώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενεργειών, τόσο στον φυσικό όσο και στον ψηφιακό κόσμο». Σημαντικός είναι, επίσης, αναφέρει ο ίδιος, ο ρόλος της τεχνολογίας μέσω εφαρμογών και online συστημάτων, ώστε να εξασφαλίζεται η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των ενεργειών και η εξαγωγή συμπερασμάτων σε πραγματικούς χρόνους.


ΤΟ ΜΙΓΜΑ-ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
Παρά την ανάπτυξή τους, την προσαρμοστικότητα, τη χρήση της τεχνολογίας και την αυξημένη τους συχνότητα, όπως είναι αναμενόμενο, δεν μπορούν όλες οι δράσεις in-store promotion να χαρακτηριστούν «επιτυχημένες». Ο καταναλωτής, έχοντας ικανή κριτική σκέψη, μπορεί να αποφασίσει ποια προσφορά ταιριάζει στις ανάγκες του, ποια δράση του προσφέρει customer experience, ποια ενέργεια τον κάνει να βλέπει ένα brand με «άλλο μάτι».

Ως ενέργειες οι οποίες λαμβάνουν χώρο στο οργανωμένο λιανεμπόριο, τα in-store promotions συνδέονται κατ’ επέκταση και με τις επιδόσεις των εταιρειών λιανεμπορίου, επηρεάζουν τις σχέσεις αυτών με την βιομηχανία και δημιουργούν υψηλές προσδοκίες για το αποτέλεσμα, υποστηρίζει ο Νίκος Κονιδάρης: «Συνεπώς για να θεωρηθεί μια ενέργεια επιτυχημένη θα πρέπει να διαθέτει μια εξαιρετική προωθητική ομάδα, υψηλή αισθητική ως προς το concept και τα υποστηρικτικά υλικά, και σαφώς έναν πολύ ελκυστικό μηχανισμό. Επίσης, καθοριστική σημασία έχει η έννοια του προγραμματισμού και του σχεδιασμού των ενεργειών, η οποία προϋποθέτει την αρμονική συνεργασία των εταιρειών λιανεμπορίου, της βιομηχανίας και των agencies».

Μια in-store promotion ενέργεια πρέπει να διαθέτει το μίγμα εκείνο που εξυπηρετεί brands, shoppers και retailers, συνδυάζοντας ταυτόχρονα τους διαφορετικούς στόχους κάθε εμπλεκόμενου, τονίζει ο Πέτρος Ιμιρζιάδης. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι στόχοι των brands για τις in-store promotion ενέργειες εμπίπτουν συνήθως σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Η μία έχει σαν βασικό στόχο τις πωλήσεις και το τελικό ROI της κάθε ενέργειας και η άλλη έχει σαν κυρίαρχο συστατικό της τους εκάστοτε στόχους marketing και την ανάπτυξη της αξίας της μάρκας.

Οι δύο αυτές διαφορετικές προσεγγίσεις δημιουργούν αντίστοιχα και σημαντικά διαφορετικές ενέργειες στα καταστήματα. «Έχει σημασία λοιπόν να κατανοούμε και τις διαφορετικές “φυλές των shoppers”, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η διαφορετικότητα στην προσέγγιση που απαιτείται ή ακόμα και για να βελτιώνεται η στόχευση της ενέργειας. Χρειάζεται να γνωρίζουμε μέχρι ποιο βαθμό και με ποιον τρόπο οι shoppers είναι δεκτικοί στα μηνύματα που εκπέμπουν τα brands.

Αυτό άλλωστε εξυπηρετεί και τους retailers, καθώς βασικό συστατικό της επιτυχίας τέτοιων ενεργειών είναι και η συμβολή τους στην αναβάθμιση της εμπειρίας του επισκέπτη, που κάθε retailer αναζητά για τα καταστήματά του». Και συμπληρώνει ότι είναι απαραίτητο, όχι μόνο για την επιτυχία της ενέργειας, αλλά και για αυτή καθαυτή την ύπαρξη της βιωσιμότητάς της, να εναρμονίζεται με το περιβάλλον, τα guidelines και τη φιλοσοφία κάθε αλυσίδας, ενώ αρκετές φορές απαιτείται customization ακόμα και στις ιδιαιτερότητες κάθε καταστήματος ξεχωριστά.

ΑΥΞΗΜΕΝΗ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΩΝ BRANDS
Η αύξηση στη συχνότητα διεξαγωγής προωθητικών ενεργειών συνεπάγεται και την αύξηση της αντίστοιχης επένδυσης των brands στη συγκεκριμένη πρακτική. Ο Πέτρος Χανής, Shopper & Customer Marketing Manager στην Beiersdorf Hellas, μας ενημερώνει ότι στον κλάδο των FMCG, ο καταναλωτής λαμβάνει πάνω από τα 2/3 των αγοραστικών του αποφάσεων μπροστά στο ράφι, σε ένα περιβάλλον με χιλιάδες προϊόντα και εκατοντάδες μηνύματα.

Άρα πρέπει να του απευθύνεις το σωστό προϊόν, με τον σωστό τρόπο στα διαφορετικά κανάλια διανομής και με το σωστό μήνυμα μπροστά στο ράφι, και ως εκ τούτου τα in-store promotions έχουν πλέον μεγαλύτερη σημασία από ποτέ. «Η Beiersdorf όντας πάντα κοντά στον καταναλωτή και μέσα από όλα τα διαθέσιμα κανάλια, επενδύει σημαντικά και σε αυτόν τον τομέα, ακολουθώντας όλες τις σύγχρονες μεθόδους και ανανεώνοντας την επικοινωνία της ώστε να είναι πάντα επίκαιρη, ξεκάθαρη και συνεπής προς τον καταναλωτή», καταλήγει ο ίδιος. Στο ίδιο μήκος κύματος, η Mondelez επιλέγει να επενδύει σημαντικά και με ποικίλους τρόπους στο σημείο αγοράς, μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Γρηγορακάκης, Category Planning & Development Manager Greece της Mondelez.

Ένας από αυτούς είναι και οι κατάλληλες προωθητικές ενέργειες στο κατάστημα, μέσα από τις οποίες η εταιρεία επικοινωνεί τα οφέλη των προϊόντων της στους καταναλωτές και αυξάνει την προστιθέμενη αξία τους. Και συνεχίζει: «Σε ένα έντονα ανταγωνιστικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο εμπορικό περιβάλλον, για εμάς η διαμόρφωση της κατάλληλης στρατηγικής για την ενεργοποίηση στο κατάστημα αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες επιτυχίας. Μέσα από τη βελτιστοποίηση των προωθητικών μας ενέργειων, μπορούμε μαζί με καταναλωτές και λιανεμπόρους να είμαστε όλοι ωφελημένοι».

Με την αγορά αυτή να βρίσκεται σε ανάπτυξη, τόσο οι retailers και τα brands, όσο και οι εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες in-store promotions εξελίσσουν τις πρακτικές τους και τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους, προκειμένου να προσεγγίσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον πελάτη εντός του σημείου πώλησης, τη στιγμή που λαμβάνει την αγοραστική απόφαση.
Για να βελτιστοποιήσουν ακόμα περισσότερα τις δυνατότητές τους, ο Παναγιώτης Γρηγορακάκης θεωρεί ότι οι εταιρείες προώθησης πρέπει να στοχεύουν πάντα να είναι κοντά στην αγορά, να είναι πάντα ενημερωμένες με τις σύγχρονες τάσεις και να προσφέρουν καινοτόμες, υλοποιήσιμες και σχετικές με το αποτέλεσμα ιδέες για προωθητικές εκστρατείες.

Από την πλευρά του, ο Πέτρος Χανής περιμένει και στη χώρα μας ακόμα μεγαλύτερη εξέλιξη του τρόπου προσέγγισης του OmniChannel Shopper. Πιστεύει ότι σε in-store επίπεδο, ο κλάδος των FMCG δεν έχει ενσωματώσει ακόμα τις νέες τεχνολογίες και δυνατότητες του digitalization με την ίδια ταχύτητα που το έχουν κάνει άλλοι κλάδοι, και θεωρεί ότι θα δούμε περισσότερες καινοτομίες το προσεχές διάστημα.

SALES PROMOTION TRENDS 2019
Προσφορές 1+1: Η συγκεκριμένη πρακτική κάθε άλλο παρά καινούρια είναι, αλλά είναι εδώ για να μείνει. Τίποτα δεν πουλάει καλύτερα από ένα ακόμα ίδιο προϊόν, δωρεάν. Είναι ένας εύκολος, αλλά σίγουρος τρόπος να προσελκύσεις τον καταναλωτή ώστε να προβεί σε αγορά.
E-retailing: Με τους καταναλωτές να εξοικειώνονται όλο και περισσότερο με το online shopping, τα brands οφείλουν να προσαρμόσουν τις τακτικές πωλήσεών τους στο ψηφιακό περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να απολαύσουν περισσότερο reach, και κατά συνέπεια, αύξηση των πωλήσεων.
Social media influencers: Προωθώντας ένα προϊόν σε πλατφόρμες όπως το Instagram και το Facebook, οι influencers είναι πολύ πιθανό να οδηγήσουν σε υγιές, οργανική ανάπτυξη τόσο για το brand, όσο και για τους ίδιους.
Δειγματισμός: Η στρατηγική του να δίνεις στον καταναλωτή τη δυνατότητα να δοκιμάσει ένα προϊόν, δωρεάν, παραμένει ιδιαίτερα σημαντική. Η πρακτική αυτή «χτίζει» μια πιο ισχυρή πελατειακή βάση και ενισχύει το engagement και την εμπιστοσύνη του πελάτη στο προϊόν.
Πηγή: www.rewardport.in

«ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ RETAILER ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ “ΖΩΝΤΑΝΗ ΣΥΖΕΥΞΗ” ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΗ»
«Αυτά που θα μπορούσε κάποιος να αποδώσει ως επιπλέον οφέλη που κερδίζει ο retailer από την έκθεση του καταναλωτή σε κάποια μορφή in-store promotion θα μπορούσε να είναι π.χ. η ευχάριστη διάθεση που δημιουργείται στον καταναλωτή, η δημιουργία θετικής ανάμνησης από την επαφή του με το προϊόν, η διασκέδαση που μπορεί να προκύψει από κάποιο event, η ευκαιρία που του δίδεται να γευτεί, να μυρίσει, να πιάσει το προϊόν πριν αποφασίσει για την αγορά του.

Κυρίως, το ότι του δίνουμε τη δυνατότητα να το αποκτήσει με έναν τρόπο που τον συμφέρει και επίσης, το ότι αυτό γίνεται συνέχεια. Ξέρει ότι με κάποιον τρόπο, όταν αναζητήσει ένα προϊόν θα το αποκτήσει κερδίζοντας κάτι, είτε χαμηλότερη τιμή, είτε δώρο, είτε κάτι από αυτά που έχω αναφέρει παραπάνω. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι, στον χώρο του retailer πραγματοποιείται η επιθυμητή “ζωντανή σύζευξη” μεταξύ του προϊόντος και του πελάτη».
Σταμάτης Δαυίδ, Διευθυντής Marketing, Διαμαντής Μασούτης ΑΕ

ΠΩΣ ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ IN-STORE PROMOTION;
«Η εξέλιξή του εξαρτάται από τις αλλαγές στη συνολική εμπειρία του retailing»
«Συνήθως στρεφόμαστε στο εξωτερικό για να απαντήσουμε τέτοιες ερωτήσεις. Η Ελλάδα όμως αποτελεί μια αρκετά ξεχωριστή περίπτωση, καθώς η επέμβαση των brands στα σημεία πώλησης θα εξακολουθήσει να έχει σημασία. Ακόμα περισσότερο, στον βαθμό που οι τελικές αγοραστικές αποφάσεις συνεχίζουν να γίνονται μέσα στο σημείο πώλησης, το in-store promotion θα συνεχίσει να μας απασχολεί. Κατά την γνώμη μου, η εξέλιξή του εξαρτάται από τις αλλαγές στη συνολική εμπειρία του retailing, ακολουθώντας πάντα τις σύγχρονες τάσεις του marketing και τις εξελίξεις στις καταναλωτικές συνήθειες ώστε να παραμένει πάντα up to date και να έχει τελικά αποτέλεσμα».
Πέτρος Ιμιρζιάδης, Business Development Head / Partner, Sales Promotion Center

«Θα συνεχίσει να συνεισφέρει στα αποτελέσματα των εταιρειών και να επηρεάζει την καταναλωτική συμπεριφορά»
«Το in-store promotion αποτελεί βασικό element του marketing και ως ένα από τα 5 Ps επηρεάζει και καθορίζει διαχρονικά την πορεία των μαρκών στην αγορά και τη σύνδεση αυτών με τον καταναλωτή. Με απόλυτη βεβαιότητα υποστηρίζουμε ότι θα συνεχίσει ως πρακτική να συνεισφέρει σημαντικά στα αποτελέσματα των εταιρειών και να επηρεάζει την καταναλωτική συμπεριφορά, παρέχοντας πραγματική εικόνα, και όχι απλή αίσθηση, για τις προτιμήσεις του καταναλωτή και τους παράγοντες που επηρεάζουν την απόφασή τους».
Νίκος Κονιδάρης, Business Development Director, WEST SA

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ IN-STORE PROMOTION;
«Εκείνη που σχετίζεται με τον στόχο του brand και ανταποκρίνεται στις ανάγκες αγοραστή και καταστήματος»
«Για να επιτύχουμε ολοκληρωμένες και κατάλληλες προωθητικές καμπάνιες μέσα στα καταστήματα είναι σημαντικό να ακολουθήσουμε βασικές κατευθύνσεις. Ξεκινώντας από τους στόχους του προϊόντος, αλλά και την ταυτότητα του καταστήματος, μπορούμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε πληθώρα μηχανισμών και εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας/σήμανσης. Στην Mondelez θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικό να υπάρχει συνέπεια και συνέχεια στο τι θέλουμε να πετύχουμε και στο πώς το επιδιωκουμε και το επικοινωνούμε στον τελικό αγοραστή. Άρα η πιο αποτελεσματική μορφή προώθησης στο κατάστημα θα είναι εκείνη που θα σχετίζεται άμεσα με τον στόχο του brand και θα ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του αγοραστή και του καταστήματος».
Παναγιώτης Γρηγορακάκης, Category Planning & Development Manager Greece, Mondelez

«Όλοι οι μηχανισμοί είναι αποτελεσματικοί, αρκεί να χρησιμοποιηθούν στην κατάλληλη περίσταση»
«Σίγουρα η έκρηξη της προωθητικής πίεσης τα τελευταία χρόνια, έχει κάνει τους εκπτωτικούς μηχανισμούς κυρίαρχο όχημα προσέλκυσης των καταναλωτών. Ωστόσο, πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι πλέον ο καταναλωτής επιζητά τόσο την ποιότητα όσο και υψηλού επιπέδου experience κατά το αγοραστικό του ταξίδι, επομένως όλοι οι μηχανισμοί είναι αποτελεσματικοί, αρκεί να χρησιμοποιηθούν στην κατάλληλη περίσταση έτσι ώστε να είναι σχετικοί με το προϊόν και το μήνυμα το οποίο θέλουμε να επικοινωνήσουμε στον καταναλωτή. Για παράδειγμα, ένα νέο καινοτομικό προϊόν ενδεχομένως να ενισχυθεί περισσότερο από ένα activation με free sampling, για να το γνωρίσει ο καταναλωτής σε σχέση με κάποια έκπτωση».
Πέτρος Χανής, Shopper & Customer Marketing Manager, Beiersdorf HELLAS

Marketing Week (T. 1557)
« 1 2 3 »
Έχετε άποψη;
Ο σχολιασμός των άρθρων προϋποθέτει την Είσοδο σας στο Marketing Week Online.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες

Προτεινόμενες ειδήσεις

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Industries

Τρόφιμα - Ποτά

International

Τηλεπικοινωνίες

Πολιτισμός / Ψυχαγωγία

Δημόσιος Τομέας

Retail

©2019 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778